04-05-2020 Veilig opschalen fysiotherapeutische zorg Fysionova

30-04-2020 kreeg onze beroepsgroep groen licht om de fysiotherapeutische zorg behoedzaam en stapsgewijs op te schalen.  Dit is goed nieuws en beslissing die van groot belang is zodat de behandeling van (ex) corona patiënten en de uitgestelde zorg voor reguliere patiënten weer opgeschaald kan worden.  We zullen dit op een veilig en verantwoorden wijze doen, met gepaste voorzorgsmaatregelen voor alle zorgverleners, om besmettingsrisico’s te beperken.  Met behulp van een triage stappenplan, dat tot stand kwam op adviezen en informatie van VWS en de richtlijnen van het RIVM, kunnen onze fysiotherapeuten de zorg die zij noodzakelijk achten op een veilige en verantwoorde manier verlenen. Want veiligheid voor u en ons staat altijd voorop!

Is het veilig om naar Fysiotherapie Fysionova te komen?

Ja, het is volkomen veilig en verantwoord om naar de praktijk te komen, zolang u zich aan de voorschriften houdt. We hebben hiervoor een aantal noodzakelijke maatregelen genomen om u zo veilig en verantwoord mogelijk te kunnen behandelen. We vragen u daarom aandacht, begrip en hopen op uw medewerking voor de volgende maatregelen.

De maatregelen

Naast de gebruikelijke maatregelen en hygiëne maatregelen van het RIVM (geen handen schudden, in elleboog niezen en hoesten, handen wassen, gebruik van papieren zakdoekjes) gelden de volgende aanvullende huisregels:

 • Gebruik bij binnenkomst op de praktijk onze handdesinfectie in de wachtkamer.
 • Houdt 1,5 meter afstand van alle personen die in de praktijk aanwezig zijn.
 • Wij vragen u om alleen te komen en indien noodzakelijk met maximaal 1 begeleider die buiten de praktijk wacht of met hoge uitzondering op 1,5m afstand bij de behandeling blijft.
 • Zorg dat u maximaal 5 minuten van te voren aanwezig bent. U kunt plaats nemen in de wachtkamer tot uw fysiotherapeut u komt halen.
 • Neem 2 handdoeken mee (waarvan minimaal 1 grote (bad)handdoek).
 • De douches in de kleedruimte zijn tijdelijk gesloten en wij vragen u om zich thuis om te kleden om zo het gebruik van de kleedruimtes te beperken.
 • Houdt rekening met elkaar en volg de aanwijzingen van de aanwezige medewerkers op.
 • Wij verzoeken u om na de behandeling de praktijk direct te verlaten.

Voorafgaand aan iedere behandeling

Voorafgaand aan elk bezoek aan de praktijk vragen wij u zich de volgende 4 vragen aan uzelf te stellen:

 1. Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden)?
 2. Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
 3. Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 4. Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Indien u de bovenstaande vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden kan een behandeling gestart worden rekening houdend met bovenstaande maatregelen. Uw fysiotherapeut zal in overleg met u bekijken hoe de behandeling in deze periode van Corana het beste vorm gegeven kan worden. Het is daarnaast mogelijk dat uw fysiotherapeut gebruik maakt van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje. Dit is niet altijd nodig, maar hang af van de persoonlijke situatie en van de behandeling. Bij vragen hierover stel ze gerust aan uw fysiotherapeut.

Wanneer u 1 of meerdere vragen met ‘ja ‘ kunt beantwoorden, dan verzoeken wij u om de afspraak af te zeggen en contact op te nemen met uw behandeld fysiotherapeut.