Kwaliteitsregister

Naast de door de praktijk zelf geïmplementeerde kwaliteitseisen is er ook een “kwaliteitsprogramma fysiotherapie” opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF): het Centraal Kwaliteitsregister KNGF.

Alle therapeuten werkzaam bij Fysionova zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF plus deelregisters en voldoen aan de volgende eisen:

  • staan ingeschreven in het BIG-register
  • werken volgens de beschikbare KNGF-richtlijnen
  • nemen deel aan de klachtenregeling volgens de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector
  • volgen de verplicht gerichte scholing van het KNGF
  • jaarlijks punten behalen voor deskundigheidsbevordering
  • hanteren van kwaliteitsdeelsystemen
  • onderwerpen aan het verenigingstuchtrecht van het KNGF