COPD

Ademhalen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maar liefst een op de tien Nederlanders is regelmatig benauwd door astma, COPD of een allergische aandoening zoals hooikoorts. In Nederland hebben bijna 600.000mensen COPD.

COPD is een langdurige ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen, die leidt tot chronische bronchitis of longemfyseem. Verreweg de belangrijkste oorzaak is roken! Een andere oorzaak is het langdurig werken met gif-, steen- en/of metaalstofdeeltjes. Verder spelen factoren als luchtverontreiniging en erfelijkheid een rol. Het is een aandoening die niet genezen kan worden. Dat levert veel onzekerheid op. Belangrijk daarbij is een goede behandeling, waarbij meestal een beroep wordt gedaan op verschillende disciplines: huisarts, specialist (longarts), gespecialiseerd verpleegkundige, thuiszorg en fysiotherapeut.

Lichamelijke klachten

Typerend aan COPD is het vele hoesten en benauwdheid. Het ophoesten van slijm kost vaak veel moeite. Mensen met COPD hebben soms een piepende ademhaling en worden vaak snel benauwd/ kortademig bij inspanning. Ademhalen kost extra energie en geeft vermoeidheid. Door de COPD hebben deze patiënten vaak luchtweginfecties, die bovendien relatief langer duren. Door de ontstekingen aan de longen gaan de longblaasjes langzaam kapot. Ook hebben deze mensen met COPD weinig spierkracht en gewichtsveranderingen. De COPD kan grote beperkingen opleveren in het dagelijks functioneren en op het werk.

Klachten beperken

Als u zich inspant en dat leidt tot benauwdheid en hoestbuien, is het begrijpelijk dat u lichamelijke activiteiten liever mijdt. Als u COPD heeft is het extra belangrijk dat uw conditie niet in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Als u minder beweegt, zullen klachten juist eerder optreden en uw mogelijkheden verder afnemen. Samen met de fysiotherapeut, de deskundige van het dagelijks bewegen, leert u zo goed mogelijk om te gaan met COPD.

Binnen onze praktijk hebben we een specialistisch trainingsprogramma die u daarbij kan helpen. Dit kan bijdragen aan een effectievere manier om slijm op te hoesten, een betere ademhaling en biedt met name hulp bij verantwoord bewegen.

Advies

  • stop met roken
  • vermijd meeroken
  • houd uw conditie op peil
  • eet gezond en let op uw gewicht
  • gebruik uw medicijnen goed
  • adequate hoest/ huff technieken
  • ademhalingstechnieken