CRPS-1

Posttraumatische dystrofie (PD) is een complicatie die na een letsel of een operatie aan een ledemaat, arm of been, ontstaat. De ernst ervan staat los van de ernst van het letsel. Zo kan een klein letsel, bijvoorbeeld een kneuzing van de hand, een ernstige vorm van PD geven. Een zwaar letsel, zoals een gecompliceerde enkelbreuk, kan in lichte mate PD tot gevolg hebben.

PD is een van de belangrijkste oorzaken van functieverlies en invaliditeit na ongevallen of operaties aan een ledemaat. Alle weefsels en alle functies van een arm of been kunnen door PD worden aangetast. Er kan ernstige invaliditeit en moeilijk te behandelen pijn optreden. De patiënt kan in een maatschappelijk en sociaal isolement terecht komen.

Jaarlijks krijgen 8.000 mensen deze complicatie na een letsel. In enkele gevallen ontstaat PD spontaan. Het overgrote deel van de 8.000 mensen geneest binnen korte tijd, veelal zonder restverschijnsel. De overige patiënten krijgen te maken met een langdurige of zelfs chronische situatie. Naar schatting zijn er tenminste 20.000 chronische PD-patiënten in Nederland. Posttraumatische dystrofie is een aandoening die bij alle leeftijden voor komt, maar vaker bij mensen tussen de 45 en 60 jaar en meer bij vrouwen (75%) dan bij mannen.

Posttraumatische dystrofie is in Nederland ook bekend onder de namen Sudeck Dystrofie en Sympathische Reflex Dystrofie. Er zijn heel veel benamingen voor deze aandoening en in de literatuur worden wel 50 verschillende namen vermeld. De laatste tijd komt de term CRPS type I (Complex Regionaal Pijnsyndroom) steeds meer in opgang. De gangbare Amerikaanse benaming is Reflex Sympathetic Dystrophy (RSD).

Langdurig is er gedacht dat mensen met CRPS rust moesten nemen. Het aangedane lichaamsdeel ontlasten en sparen. Deze theorie wordt de laatste tijd steeds meer onder vuur genomen door het fenomeen, beter bekent onder de naam : het vrouwtje van Macedonië. Deze vrouw behandelt patiënten zonder pijn als criterium te nemen wat betreft behandelintensiteit. Met andere woorden er wordt door de pijn heen behandelt. De resultaten van deze behandeling zijn zeer hoopgevend en op dit moment wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. De absolute voorlopers wat betreft deze behandelmethode zijn de fysiotherapeuten en revalidatie arts in het ziekenhuis te Hoogeveen.