Medische fitness

Medisch fitness is een onderdeel van de praktijk dat zich richt op een actieve aanpak van problemen gerelateerd aan het bewegingsapparaat.

Onder deskundige begeleiding wordt het lichaam sterker gemaakt en de conditie verbeterd. Klachten kunnen hierdoor verminderen en het werkt preventief tegen het ontstaan van nieuwe blessures.

In groepen van maximaal 8 personen traint u onder begeleiding van een van de fysiotherapeuten een uur aan hoogwaardige apparatuur. Deelname kan plaatsvinden zonder verwijzing.

Kosten

  • Intake en onderzoek 40 euro
  • Kwartaalabonnement (13 weken, 1x per week) 130 euro