Parkinson

Symptomen

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. De ziekte ontstaat door het tekort van dopamine (dit is een neurotransmitter) in de hersenen. Dopamine wordt aangemaakt in een plekje in de hersenen, ook wel substantia nigra genoemd. Deze cellen die de dopamine aanmaken sterven langzaam af. Dopamine heeft vele functies, zo heeft het zijn werking op: gedrag, reguleren (versterken/ afzwakken) van prikkels, motoriek en stemming ect.

De ziekte van Parkinson uit zich bij iedereen anders, maar de meest bekende symptomen zijn: trillen/beven, stijfheid van de spieren, een maskergelaat, vertragen en uitdoven van bewegingen, moeite met starten van bewegingen en evenwichtsproblemen

Behandeling

Fysionova is aangesloten bij Parkinsonnet. Parkinsonnet is een landelijke organisatie die ervoor zorgt dat de behandelende fysiotherapeuten maximaal geschoold zijn met de modernste behandeltechnieken. Zie ook www.parkinsonnet.nl. 

Bij de ziekte van Parkinson is samenwerking tussen de verschillende interdisciplinaire gezondheidsdisciplines (neurologie, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie en verpleegkunde) zeer belangrijk. Omdat de ziekte van Parkinson zich bij iedereen anders uit, is de therapie individueel afgesteld op de hulpvraag en de  beperkingen van de patiënt. Over het algemeen streeft de fysiotherapeut naar: preventie van inactiviteit, preventie van angst om te bewegen of te vallen, onderhouden en/of verbeteren van de conditie, Het verbeteren van motorische activiteiten, het behouden of bevorderen van activiteiten (middenfase) en het behouden van vitale functies en de preventie van complicaties zoals decubitus en contracturen (late fase).

Fysionova maakt onderdeel uit van ParkinsonNet. Dit is een netwerk van gespecialiseerde zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson.