Geriatriefysiotherapie

De geriatriefysiotherapeut is een fysiotherapeut die een vierjarige gespecialiseerde master opleiding heeft gevolgd gericht op de zorg voor kwetsbare ouderen. Men spreekt al van “ouderen” vanaf het 50ste levensjaar. Echter zijn de meeste mensen dan nog tamelijk gezond en actief. Maar vanaf het 75ste levensjaar komen er steeds meer complicaties. Mensen worden afhankelijker, kwetsbaarder en ervaren achteruitgang. De geriatriefysiotherapeut behandeld deze kwetsbare ouderen, ouderen met chronische of langdurige aandoeningen en ouderen die het risico lopen om tot deze kwetsbare groep te gaan behoren. Ook cliënten met een specifieke aandoening, maar nog niet behorend bij de groep ouderen, worden door de geriatriefysiotherapeut behandeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een beroerte (CVA of MS). Om te beoordelen of iemand kwetsbaar is zijn enkele fysieke en psychische factoren van belang: afname in loopsnelheid, afname in fysieke activiteiten, gewichtsverlies en mogelijke aanwezige cognitieve beperkingen.

Enkele voorbeelden van klachten die cliënten kunnen ervaren en waarvoor geriatriefysiotherapie geïndiceerd is:

  • Ziekte van Parkinson
  • Dementie
  • Beroerte (CVA & TIA)
  • Gebroken heup
  • Valgevaar
  • Osteoporose
  • Prothese

De geriatriefysiotherapeut begint altijd met het analyseren van de cliënt, dit bestaat uit de anamnese (al dan niet met de partner/ zorgverlener) en lichamelijk onderzoek. Vervolgens zullen er enkele testen en metingen plaats vinden. Hieruit krijgt de geriatriefysiotherapeut een goed inzicht over fysieke/psychische status van de cliënt. De behandeling is altijd cliënt specifiek, bij sommige cliënten is alleen adviseren noodzakelijk (bijvoorbeeld over loophulpmiddelen, aanpassingen in huis of het raadplegen van andere medische specialisaties.) Maar bij andere cliënten is fysiotherapie geïndiceerd, dit kan gericht zijn op het voorkomen van problematiek, het reduceren van klachten of het volledig herstellen van de klachten. Deze therapie is gericht op het verbeteren en behouden van gezondheid, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven. Daarbij is de focus gelegd op het bewegend functioneren.

Naast het begeleiden van de cliënt heeft de geriatriefysiotherapeut ook veelvuldig een case manager functie. Hierbij is er veel multidisciplinair overleg met de betreffende betrokkene disciplines. Denk hierbij aan: huisarts, geriatrisch arts, psycholoog, ergotherapeut, verpleging en ook de mantelzorgers.