Heup revalidatie

Heup-revalidatie bij Fysionova is een behandelvorm waarin uw klachten van het heupgewricht centraal staan en er individueel of in groepsverband getraind wordt om deze klachten op te lossen.

Bij zowel acute- als overbelatsingsletsels of na een operatie aan de heup kan heup-revalidatie het beste middel tot herstel zijn. U kunt hierbij denken aan letsels die ontstaan aan letsel ontstaan door sporten of na bijvoorbeeld een heupprothese of andere operaties aan de heup. Ook problemen m.b.t. slijtage (artrose) van de heup of andere kraakbeenproblematiek behoren tot de behandelmogelijkheden van Fysionova.

Met het opstellen van het trainingsschema is er rekening gehouden met uw specifieke belastbaarheid en hulpvraag. Dit schema is gericht om de belastbaarheid van uw heup te verbeteren, waardoor de heup zal voldoen aan de eisen van uw dagelijks functioneren, en sport/ ontspanning situaties. Hierdoor kunt u uw beperkingen in het dagelijks leven en/of sport, zo spoedig mogelijk weer hervatten.

Rekening houdend met uw specifieke belastingseigenschappen en hulpvraag wordt er gericht en functioneel getraind om de heup in het algemeen dagelijks functioneren en in sport- en / of ontspanningssituaties zo optimaal mogelijk te kunnen belasten.

Fysionova beschikt over fysiotherapeuten met ruime ervaring welke gespecialiseerd zijn in revalidatie van diverse heupletsels. Mede door deze expertise en de uitgebreide oefenruimte en apparatuur waarover Fysionova beschikt dragen wij bij aan een optimale revalidatie van uw heup.