Sportspreekuur

Waarom een sportspreekuur?

Er ontstaan jaarlijkse vele sportblesures, naar schatting in 2013 4,5 miljoen, waarbij 42% medische behandeling noodzakelijk was. Naast acute blessures zijn er ook vaak overbelastingsblessures bij sporters. In 2013 liepen sporters 1,4 miljoen blessures op die geleidelijk ontstonden (mogelijk door overbelasting) (VeiligheidNL, 2014). Daarmee vormden sportblessures bijna de helft (47%) van de 4,0 miljoen medisch behandelde ongevalsletsels in Nederland in 2013 (VeiligheidNL, 2015)

Voor wie is dit sportspreekuur?

Het spreekuur is uitdrukkelijk bedoeld voor mensen voor wie het sporten belangrijk is. Dat kan iemand zijn die op hoog niveau acteert, maar ook iemand die intensief met sport bezig is op recreatief niveau. Het gaat erom dat de patiënt door de blessure gehinderd wordt bij de uitoefening van zijn sport. In het dagelijkse leven functioneren ze meestal prima, maar als ze sporten presteren ze onder de maat door de blessure.

Wat houdt zo’n sportspreekuur in?

Mensen met een acute of chronische sportblessure worden tijdens dit sportspreekuur in een kwartier gescreend door de sportfysiotherapeut. Deze sportfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in sport gerelateerde klachten en heeft diepgaandere inzichten in anatomie, fysiologie en bewegingspatronen bij de desbetreffende sporten. De sportfysiotherapeut beslist samen met de sporter wat het meest optimale traject voor het herstel van zijn/haar blessure is.

De kortdurende screening bestaat een vraaggesprek over aard en ontstaan van de blessure, een lichamelijk onderzoek en het uitvoeren van enkele lichamelijke (onderzoeks)testen. Hierdoor is er een duidelijk beeld geschept over de precieze aandoening en haar ernst van de klacht. Dit resulteert zich in een optimaal advies van de sportfysiotherapeut over het meest passende vervolgtraject. De mogelijkheden zijn dan als volgt:

  • persoon komt in aanmerking voor fysiotherapie
  • persoon wordt doorverwezen naar huisarts of specialist
  • persoon wordt doorverwezen naar sportarts
  • persoon krijgt advies t.a.v. belasting en rust voor herstel
  • persoon krijgt advies t.a.v. hulpmiddelen als tape / brace etc.
  • persoon wordt doorverwezen naar de podotherapeut

Door intensieve contacten tussen onze fysiotherapiepraktijk enerzijds en huisartsen, specialisten, sportarts en podotherapeut anderzijds hebben wij de mogelijkheid eenieder effectief door te sturen indien nodig.

Locatie, tijden en toegang?

Het sportspreekuur vindt plaats in fysiotherapiepraktijk Fysionova aan de Loop 42 te Oirschot. Deze praktijk bevindt zich op de tweede verdieping boven de apotheek. Ingang van de praktijk vindt u tussen de apotheek en de kapsalon.

Maandag 18.00-18.30  fysiotherapiepraktijk Fysionova (op afspraak)
Om een afspraak te maken voor dit sportspreekuur kunt u bellen met de volgende nummers:

  • 013 – 514 44 40 Fysionova Middelbeers
  • 0499 – 323209 Fysionova Oirschot
  1. Geleidelijk ontstane sport- blessures in Nederland. 2014;
  2. Sportblessures. 2015;