VKB Revalidatie

Knie-revalidatie is een behandelvorm waarin uw klachten van het kniegewricht centraal staan en er individueel of in groepsverband getraind wordt om deze klachten op te lossen.

Voor knie-revalidatie bij Fysionova Best kan gekozen worden na zowel acute- als overbelastingsletsels of na een operatie aan de knie.
U kunt hierbij denken aan letsel ontstaan door sporten of na bijvoorbeeld een knieprothese, een kruisbandoperatie of andere operaties aan de knie zoals meniscus- en of bandletseloperaties. Ook problemen m.b.t. slijtage van de knie of andere kraakbeenproblematiek behoren tot de behandelmogelijkheden van Fysionova Best.

Rekening houdend met uw specifieke belastingseigenschappen en hulpvraag wordt er gericht en functioneel getraind om de knie in het algemeen dagelijks functioneren en in sport- en / of ontspanningssituaties zo optimaal mogelijk te kunnen belasten.

Fysionova Best beschikt over fysiotherapeuten met ruime ervaring welke gespecialiseerd zijn in revalidatie van diverse knieletsels. Mede door deze expertise en de uitgebreide oefenruimte met apparatuur waarover Fysionova Best beschikt, dragen wij bij aan een optimale revalidatie van uw knie.

Uw specialist