Vergoedingen

WGBO

Al uw rechten en plichten als patiënt vallen onder de “Wet op de geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).” Deze wet regelt de relatie tussen de patiënt en zorgverlener. In dit geval de fysiotherapeut. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt, want als een zorgverlener u behandelt, hebt u automatisch een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst is van toepassing op behandelingen bij Fysionova. Voor verdere uitleg over deze wet verwijzen wij u naar de website:https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo

Wij hebben contractuele afspraken met: CZ, VGZ, Achmea, OZ, Delta Loyd, Ohra, Unive, Trias, Menzis, Unive en bijna alle andere verzekeringsmaatschappijen.

Hier zullen wij rechtstreeks declareren. Dit zijn dus de tarieven die wij bij u in rekening brengen als wij niet rechtstreeks kunnen declareren bij uw verzekeraar.

Zitting fysiotherapie in de praktijk € 33,00
Zitting fysiotherapie aan huis € 44,50
Zitting fysiotherapie in inrichting € 39,50
Zitting manuele therapie in de praktijk € 42,00
Zitting manuele therapie aan huis € 54,50
Zitting manuele therapie in inrichting € 49,50
Zitting kinderfysiotherapie in de praktijk € 42,00
Zitting kinderfysiotherapie aan huis € 54,50
Zitting kinderfysiotherapie in inrichting € 49,50
Zitting oedeemtherapie in de praktijk € 42,00
Zitting oedeemtherapie aan huis € 54,50
Zitting oedeemtherapie in inrichting € 49,50
Consult fysiotherapie aan huis € 64,50
Consult fysiotherapie in inrichting € 59,50
Lange zitting voor patiënten met complexe zorgvraag in de praktijk € 62,00
Lange zitting voor patiënten met complexe zorgvraag aan huis € 74,50
Lange zitting voor patiënten met complexe zorgvraag in inrichting € 69,50
Screening plus intake en onderzoek na screening (code 1864) € 49.50
Screening in inrichting € 24,50
Intake en onderzoek na screening aan huis € 59,50
Intake en onderzoek na screening in inrichting € 47,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 39.50
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 59,50
Intake en onderzoek na verwijzing in inrichting € 54,50
Eenvoudige korte rapportage (excl.verwijzer) € 32,00
Uitgebreide tijdrovende rapportage € 80,00
Telefonische zitting € 17,00
Niet nagekomen afspraak (tenminste 24 uur voor uw afspraak afmelden) tegen kostprijs