Tarieven

Wij hebben contractuele afspraken met: CZ, VGZ, Achmea, OZ, Delta Loyd, Ohra, Unive, Trias, Menzis, Unive en bijna alle andere verzekeringsmaatschappijen.

Hier zullen wij rechtstreeks declareren. Dit zijn dus de tarieven die wij bij u in rekening brengen als wij niet rechtstreeks kunnen declareren bij uw verzekeraar.

Intake en Onderzoek € 58,00
Zitting fysiotherapie in de praktijk € 38,00
Zitting manuele therapie in de praktijk € 55,00
Zitting kinderfysiotherapie in de praktijk € 55,00
Zitting geriatriefysiotherapie in de praktijk € 55,00
Oedeemtherapie € 55,00
Psychosomatische fysiotherapie € 55,00
Behandeling aan huis € 20,00 extra
Lange zitting voor patiënten met complexe zorgvraag in de praktijk € 75,00
Telefonische zitting € 38,00
Eenvoudige korte rapportage (excl. verwijzer) € 38,00
Uitgebreide tijdrovende rapportage € 90,00
Niet nagekomen afspraak (dus niet binnen 24 uur afgezegd) Tegen kostprijs

WGBO

Al uw rechten en plichten als patiënt vallen onder de “Wet op de geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).” Deze wet regelt de relatie tussen de patiënt en zorgverlener. In dit geval de fysiotherapeut. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt, want als een zorgverlener u behandelt, hebt u automatisch een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst is van toepassing op behandelingen bij Fysionova. Voor verdere uitleg over deze wet verwijzen wij u naar de website:https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo